Samen trappen we ALS de wereld uit

Het bestuur

Inmiddels is er na de oprichting van Tour du ALS reeds veel gebeurd. Veel vrijwilligers zijn inmiddels toegevoegd aan “de familie” en er hebben een aantal verschuivingen plaats gevonden in de diverse functies zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terecht is gekomen. Het bestuur is afgeslankt van 7 naar 3 personen om de operationele snelheid te bevorderen. Echter om de missie en het doel te bewaken is er een Raad van Advies & Toezicht toegevoegd.

Oud gediende zoals Irmgard Pijl (penningmeester) is gebleven, met Gert-Jan Pijl als mede-initiatiefnemer nog steeds als voorzitter.


Gert-Jan Pijl Irmard Pijl

Gert-Jan Pijl

Irmgard Pijl
Voorzitter
1e penningmeesterMariska Nijholt

Ruud de Poorter
Secretaris (ad interim)
Algemeen bestuurderVacature
Algemeen bestuurder


Voor de Raad van Advies hebben we inmiddels de toezeggingen van oud voorzitter en mede-initiatiefnemer Ivan Sweebroek en Jac de Heer, de man van het eerste uur die Tour du ALS mede mogelijk maakte door een persoonlijke gift. Zij zullen op termijn versterkt gaan worden door mensen die ALS een warm hart toedragen en het juiste kunnen bijdragen om van Tour du ALS een nog groter succes te maken.


  1.  

    |