Aandachtspunten vrijwilliger

Ingeschreven vrijwilligers committeren zich aan de organisatie van Tour du ALS en richten zich tijdens de dag(en) van inzet conform planning/rooster, volledig op het veilig en adequaat invullen van de aan hen toegewezen taken.

De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de organisatie en de uitvoering van Tour du ALS en zonder deze vrijwilligers zou het evenement niet mogelijk zijn. Desalniettemin is het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de regels en verwachtingen.

Verwachting van Tour du ALS van de vrijwilliger:

– Volledige beschikbaarheid en inzet gedurende de activiteiten die bij de afgesproken taken van de vrijwilliger van toepassing zijn.
– Zelfsturend vermogen.
– Taakzelfstandig kunnen werken.
– Realiteitsbesef van intensiteit van werkzaamheden.

Wat betekent dit concreet voor jou als vrijwilliger:

Verzekering

– Gedurende het evenement is de evenementenverzekering van Tour du ALS van toepassing.
– Verder is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eigen verzekering (reisverzekering).
– Het verzekeren van voertuigen valt niet onder de evenementenverzekering.
– Schade die wordt gereden aan en met voertuigen zijn voor eigen verzekering/rekening.

Reiskosten

– Reiskosten van en naar Frankrijk zijn geheel voor eigen rekening. 
– Eventueel kan de organisatie van Tour du ALS een beroep doen op de wijze van vervoer van een vrijwilliger. Dit gebeurt wanneer er een directe bijdrage geleverd kan worden aan het vervoer van middelen en of goederen. Vergoeding van mogelijke meerkosten worden in overleg met de organisatie van Tour du ALS afgestemd.

Overnachten op Basecamp

– Zolang er ruimte is voor tent, caravan of camper, kan een vrijwilliger (indien gewenst) gebruik maken van de mogelijkheid te overnachten op Basecamp (afgehuurd terrein waar de kern van de organisatie zal verblijven).

Maaltijden en consumpties

– De vrijwilliger krijgt geen onkostenvergoeding, echter wordt op de dag of dagdeel van inzet gezorgd voor ontbijt, lunch en/of diner. Elke maaltijd is voorzien van één consumptie.
– Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Alle vrijwilligers kunnen buiten de dagen van inzet ook mee-eten. Koffie, thee en water is altijd beschikbaar.

Kleding

– Alle vrijwilligers krijgen bij aankomst in Frankrijk een poloshirt en een badge met editie 2019 welke gedragen dient te worden op de dagen dat je bent ingeroosterd.
– Graag het poloshirt ook dragen tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in Frankrijk voor de teamfoto.
– Zorg zelf voor kleding voor verschillende weersomstandigheden (het kan koud en regenachtig zijn op de Mont Ventoux).