Motards - de ogen en de oren van de Tour du ALS

De motards van Tour du ALS zijn een groep onbaatzuchtige motorrijders, die sinds 2012 de ogen en oren zijn van de organisatie Tour du ALS. Zij hebben te maken met ALS, of met ALS te maken gehad of zijn op een andere manier betrokken geraakt in de strijd tegen ALS. Zij steken daar een behoorlijk deel van hun vrije tijd in. Ter voorbereiding op de Tour du ALS nemen zij deel aan een tweetal bijeenkomsten en een rij-trainingsdag in Oirschot.

Op de bijeenkomsten wordt o.a. getraind met de AED, waarmee de motards tijdens het evenement worden uitgerust. Ook ontbreekt hier een EHBO instructie niet. Op deze manier zijn de motards goed voorbereid op het evenement van de Tour du ALS op de Mont Ventoux.

De motards ondersteunen de deelnemers en de organisatie in voorbereiding op- en tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Voor deelnemers van de Tour du ALS die per fiets, wandelend of hardlopend de Mont Ventoux beklimmen, is er ondersteuning van de groep motards.
Hun taak bestaat uit:
• Toezicht op en service verlenen aan de deelnemers tijdens de beklimming.
• Waarborgen van de veiligheid voor zowel deelnemers als het overige verkeer.
• Regelen van verkeer op het parkoers tijdens het evenement.
• Voorzien deelnemers van sportvoeding, water, fruit en indien nodig en voorhanden van materiaal voor de fiets.
• Communicatie met de organisatie en EHBO.
Kortom een veelzijdige en verantwoordelijke niet vrijblijvende, maar wel vrijwillige klus.