Ontstaan Tour du ALS

Hoe is Tour du ALS ontstaan?

Wat in eerste instantie bedoeld was als een fietstocht in Frankrijk voor een besloten groep, is uitgemond in een jaarlijks terugkerend sportief fondsenwervend evenement met het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’.

Zo namen Ivan Sweebroek en Gert-Jan Pijl eind 2011 contact op met Stichting ALS Nederland. Gert-Jan wilde als gezin, met zijn echtgenote Irmgard als penningmeester, en vrienden naar de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor ALS. De vader van Irmgard, Gijs van de Water, leed namelijk aan deze ziekte.

Tegelijkertijd nam ook Bernard Bos, voormalig directeur van scholengemeenschap De Oosthoek in Hardenberg, contact op met ALS Nederland. Bij een van zijn collega’s, de 33-jarige Marlinda Tamminga, werd namelijk de diagnose ALS vastgesteld. Zij motiveerde Bernard om samen met collega’s de uitdaging aan te gaan en te fietsen voor het goede doel.

Beide plannen bereikten Stichting ALS Nederland waarna PR & Events manager Ineke Zaal een meeting initieerde in het midden van het land. Al snel was Tour du ALS een feit.

Tour du ALS onder vlag van Stichting ALS Nederland

In 2017 heeft het bestuur van Stichting Tour du ALS ervoor gekozen om haar krachten te bundelen met Stichting ALS Nederland. Om die reden is per 1 september 2017 Stichting Tour du ALS opgegaan in Stichting ALS Nederland. Gert-Jan Pijl heeft in de jaren erna als vrijwilliger van Stichting ALS Nederland actief bijgedragen aan de organisatie van Tour du ALS.

Afscheid oprichters Tour du ALS

In 2022 nemen Gert-Jan en Irmgard Pijl, de grondleggers van Tour du ALS, na tien jaar pure hartstocht, inzet, daadkracht en betrokkenheid bij de strijd tegen ALS afscheid van Tour du ALS. Ze hebben besloten om na de 10e editie van het sportieve evenement hun tijd en energie naar andere mooie projecten, hun gezin en kleinkinderen uit te laten gaan. Gert-Jan en Irmgard en blikken terug op een bijzondere tijd.


Wij bedanken Gert-Jan en Irmgard voor de fijne samenwerking!


Lees over hun afscheid