Gersleat Polder foar ALS ...

Wat ALS... foar Jouke Dam

Gersleat Polder foar ALS

 

onze motivatie:

Met veel plezier wonen wij allemaal in Gersleat-Polder en hechten wij waarde aan ‘Mienskip’. Met 'Mienskip' bedoelen wij dan ook dat we elkaar helpen en er voor elkaar staan waar en wanneer dat nodig is.

Dit is nodig omdat er in onze buurt ook mensen zijn die hard hebben gevochten tegen nare ziekten en toch zijn overleden, mensen die nog vechtende zijn en mensen die ziekten hebben overwonnen. Een ieder moet weten dat wij deze mensen niet zijn vergeten en aan hun denken. Lief en leed blijft altijd.

Jouke Dam heeft ALS, iedereen zal begrijpen dat de wereld voor hem en zijn gezin op de kop staat, de toekomst onzeker is en dat hij niet beter zal worden. Om wat te kunnen betekenen ontstond het idee om mee te doen aan de Tour du ALS. Niet alleen voor Jouke, maar voor alle mensen die deze nare ziekte hebben.

In overleg met Jouke en Siepie hebben we een team gevormd waarmee we lopen naar de top van de Mont Ventoux.  

 

 

 

 

100
24/05/2022
08:10

Veehandel van der Vliet

View all

Tour du ALS is the largest event organized by the ALS Netherlands Foundation. Under the slogan “Get on your feet to beat ALS” , hundreds of cyclists, runners and hikers climb the Mont Ventoux together with ALS patients. All participants, volunteers, patients, donors and attendees contribute in the steps towards finding the cause of ALS and ultimately a medicine.