Afscheid van een Tijdperk

03-06-2022 | 10:53

De beklimming van de Mont Ventoux die in 2012 door een vriendengroep werd georganiseerd ter nagedachtenis aan een aan ALS overleden naaste is uitgegroeid tot een evenement met naam en faam, wel genaamd Tour du ALS. Deze maand nemen we na tien jaar pure hartstocht, inzet, daadkracht en betrokkenheid bij de strijd tegen ALS afscheid van Gert-Jan en Irmgard, de grondleggers van Tour du ALS. Ze hebben besloten om na de 10e editie van het sportieve evenement hun tijd en energie naar andere mooie projecten, hun gezin en kleinkinderen uit te laten gaan. Gert-Jan en Irmgard en blikken terug op een bijzondere tijd.

“In 2011 zag Stichting Tour du ALS het daglicht. Een bestuur en organisatie bestaande uit familieleden werd opgericht, ter nagedachtenis aan Gijs van de Water. Met elkaar, een helder doel en ongekend saamhorigheidsgevoel dat vorm kreeg in Samen & Wij, zetten we een eerste editie van Tour du ALS neer. Het werd een prachtig avontuur met 70 deelnemers, 15 vrijwilligers en uiteindelijk een opbrengst van bijna 110.000 euro. Geld dat ten goede is gekomen aan de strijd tegen de dodelijke spierziekte ALS, waar tot op heden nog steeds geen medicijn voor bestaat.

Ongeloof en enthousiasme vormden de basis om door te gaan naar nummer 2 en alle edities die daarna nog zouden volgen. Gaandeweg haakten mensen aan en af, maar met een grote vaste kern bleek Enthousiasme in de mix met Samen & Wij de sleutel om elk jaar weer een mooie editie neer te zetten op basis van dat 1e avontuur.

In 2018 besloten we Tour du ALS onder de vlag van ALS Nederland te vervolgen, afscheid nemend van de stichting, om zo de stempel 'Toekomstbestendig' op het evenement te kunnen plakken. Samen gaven we vorm aan die transitie, uiteraard met de nodige hobbels, die bij een dergelijk proces gepaard kunnen gaan. Niet alles vindt zich in de weg der geleidelijkheid. Maar ach, besluiten zijn er om genomen te worden. Inmiddels staan we aan de start van de 10e editie met een streven naar een opbrengst van 10 miljoen in het tijdperk van 10 jaar Tour du ALS.

En dan komt er, hoewel de tijd in de strijd tegen ALS nog lang niet stil komt te staan, de vraag van Toen en Nu. Toen, een streven om iets neer te zetten met allure en de potentie om te groeien naar wat nu is. Nu, al een tijdje dat doel in het vizier, waardoor de gedachte aan hoe en waar ooit te stoppen ruimte heeft gekregen. Voor ons heeft dát moment zich nu aangediend. Want, 11 jaar, een Oeteldonks getal, en een 10e editie met de optie op een opbrengst van 10 miljoen in 10 keer Tour du ALS, mooier wordt dat niet. Tevens telt mee de fysieke inzetbaarheid in de keuze van dát moment…

Natuurlijk kunnen we roepen: “Wat dan…? En nu dan? Ontzettend jammer…!” Etc. Maar kinderen worden groot, komen op eigen benen te staan, geheel zelfstandig en dat geeft je ruimte voor een andere invulling van ideeën en tijd.

We willen iedereen die ooit op welke wijze dan ook verbonden is/was aan Tour du ALS bedanken voor zijn/haar invulling of inzet met het waarmaken van een droom, een geboorte en het groeien naar, wat Tour du ALS nu is. Zonder elkaar was er niets ontsproten en/of gegroeid. Alleen SAMEN was dit mogelijk en naar ik mag hopen blijft Samen & Wij de formule om iets voor een ander te betekenen zonder verwachtingspatroon van wisselgeld.

Hiermee gaan wij, Irmgard en Gert-Jan echt afscheid nemen en het bezien vanaf een afstand, maar naar we hopen niet zonder vele van de Tour du ALS-familie nog persoonlijk te bedanken in Viva La France op de hotspot, Village du Depart…

Sportieve en warme groet,

veel liefs,
Gert-Jan en Irmgard                                                   

en…wie goed doet, goed ontmoet!"