Wat is ALS?

Amytrofische Laterale Sclerose (ALS)

ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. De ziekte leidt tot het afsterven van zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen. De exacte oorzaak van de ziekte ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen. Patiënten kennen een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen.

Onderzoek naar oorzaak en een medicijn
Wereldwijd zijn 350.000 mensen gediagnostiseerd met ALS. Nederland telt ongeveer 1500 ALS-patiënten. Ieder jaar overlijden er 500 mensen, maar komen er ook weer zo’n 500 patiënten bij.

Er bestaan vandaag de dag nog geen medicijnen om deze vreselijke ziekte te kunnen behandelen of te genezen. Niemand overleeft op dit moment de diagnose. De noodzaak tot intensiever wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van ALS moet alle prioriteit krijgen. Met Tour du ALS halen we geld op voor onderzoek naar ALS.

PSMA en PLS
Nauw verwant aan ALS zijn de spierziektes PSMA en PLS. Evenals ALS zijn PSMA en PLS motorneuron-ziekten, oftewel: zenuw-spierziekten. Bij ALS vallen langzaam een groot deel van de motorische neuronen in het centrale en perifere zenuwstelsel uit. PLS beperkt zich tot de hersenen, het centrale zenuwstelsel. Dit leidt tot stijfheid en spasticiteit van de spieren in mond, benen en de armen. PLS hoeft de levensduur niet te verkorten, maar leidt vaak wel tot invaliditeit.

PSMA leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. Het is een progressieve aandoening. Dat wil zeggen dat iemand met deze ziekte in de loop van de tijd steeds verder achteruitgaat. Het tempo van de achteruitgang verschilt per patiënt. Onderzoek is nodig om PSMA- en PLS-patiënten te kunnen behandelen. Opbrengsten van Tour du ALS komen ook ten goede aan onderzoek naar PSMA en PLS.

Meer weten over ALS?

Op de website van Stichting ALS Nederland vind je meer informatie over de dodelijke spierziekte ALS. We presenteren hier enkele feiten en cijfers over ALS. Ook bieden we informatie over symptomen en diagnose van ALS en geven inzicht in enkele onderzoeksprojecten. Tevens lees je er meer over het werk van Stichting ALS Nederland en op welke manier je kunt bijdragen aan de strijd tegen ALS. 

Bezoek de website van Stichting ALS Nederland

ALS Centrum 

Het ALS Centrum is het Nederlandse expertisecentrum voor ALS. Het ALS Centrum houdt zich bezig met de diagnosestelling en behandeling van ALS-patiënten. Daarnaast doet het ALS Centrum ook wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van een medicijn en de verbetering van de zorg. Stichting ALS Nederland werkt nauw samen met het ALS Centrum.

Bezoek de website van het ALS Centrum